2023

Polskie Media na Ukrainie 2023 – 2025.

Fundacja Wolność i Demokracja uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polskie Media na Ukrainie 2023 – 2025”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało objętych 9 Beneficjentów – redakcji medialnych na Ukrainie:
– Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie): Radio CKPiDE (50 audycji) i portal internetowy ckpide.eu
– Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie: Kwartalnik „Tęcza Żytomierszczyzny”, portal www.zozpu.org, TV program Polacy Żytomierszczyzny
– Redakcja gazety “Dziennik Kijowski”: Gazeta “Dziennik Kijowski” , portal informacyjny dk.com.ua
– Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie: Czasopismo „Głos Polonii”, Telewizja JAGIELLONIA TV, Portal JAGIELLONIA.ORG
– Chrześcijańsko-Demokratyczny Związek Polaków Winnicy – Miesięcznik “Słowo Polskie”, portal SlowoPolskie.org,
– Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta – audycja radiowa “Polska Fala w Równem”
– Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie – Kwartalnik “Nasze Drogi”
– Polskie Towarzystwo Kulturalno Oświatowe “Odrodzenie” – portal internetowy https://polonia.org.ua/
– Organizacja Społeczna „Monitor Wołyński” – Cykl “Rodzinne historie Polaków z obwodu wołyńskiego, rówieńskiego i tarnopolskiego”
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 515 000,00 zł

2022

Polskie Media na Ukrainie 2021 – 2022.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polskie Media na Ukrainie 2021 – 2022”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. (druga część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało  objętych  9 Beneficjentów –  redakcji medialnych na Ukrainie:
– Berdyczowski Oddział Związku Polaków Ukrainy, redakcja gazety „Mozaika Berdyczowska”: Pismo „Mozaika Berdyczowska” i portal mozberd.com.ua
– Organizacja Społeczna „Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza” w Czerniowcach: “Gazeta Polska Bukowiny” i portal internetowy bukpolonia.cv.ua
– Redakcja gazety “Dziennik Kijowski”: Gazeta “Dziennik Kijowski” , portal internetowy dk.com.ua
– Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie – Gazeta “Nasze Drogi”
– Redakcja gazety „Monitor Wołyński”: Gazeta “Monitor Wołyński”, portal internetowy – www.monitor-press.com, monitor-press.info
– Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta – audycja Radiowa “Polska Fala w Równem” , portal rowne.pl.ua
– Chrześcijańsko-Demokratyczny Związek Polaków Winnicy – Miesięcznik “Słowo Polskie”, portal SlowoPolskie.org, Program radiowy “Słowo Polskie WNET”
– Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie: Kwartalnik „Tęcza Żytomierszczyzny”, portal zozpu.zhitomir.net, TV program Polacy Żytomierszczyzny
– Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie:  Czasopismo „Głos Polonii”, Telewizja JAGIELLONIA TV, portal Pamięć Historyczna https://pamiec-historyczna.net/
Całkowita wartość projektu: 885 962,81 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 828 962,81 zł

2021

Polskie Media na Ukrainie 2021 – 2022.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polskie Media na Ukrainie 2021 – 2022”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało  objętych  10 Beneficjentów –  redakcji medialnych na Ukrainie:
– Berdyczowski Oddział Związku Polaków Ukrainy, redakcja gazety „Mozaika Berdyczowska”: Pismo „Mozaika Berdyczowska” i portal www.mozberd.com.ua
– Organizacja Społeczna „Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza” w Czerniowcach: “Gazeta Polska Bukowiny” i portal internetowy bukpolonia.cv.ua
– Redakcja gazety “Dziennik Kijowski”: Gazeta “Dziennik Kijowski” , portal internetowy www.dk.com.ua
– Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie – Gazeta “Nasze Drogi”
– Redakcja gazety „Monitor Wołyński”: Gazeta “Monitor Wołyński”, portal internetowy – www.monitor-press.com, www.monitor-press.info
– Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta – audycja Radiowa “Polska Fala w Równem” , portal rowne.pl.ua
– Chrześcijańsko-Demokratyczny Związek Polaków Winnicy – Miesięcznik “Słowo Polskie”, portal www.SlowoPolskie.org, Program radiowy “Słowo Polskie WNET”
– Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie: Kwartalnik „Tęcza Żytomierszczyzny”, portal www.zozpu.zhitomir.net , TV program Polacy Żytomierszczyzny
– Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie:  Czasopismo „Głos Polonii”, Telewizja JAGIELLONIA TV, portal Pamięć Historyczna https://pamiec-historyczna.net/
Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu – Czasopismo „Wołanie z Wołynia”Całkowita wartość projektu: 889  283,02 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 830 483,02 zł

 

 

Skip to content