Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polskie Media na Ukrainie 2021 – 2022”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało  objętych  10 Beneficjentów –  redakcji medialnych na Ukrainie:

  • Berdyczowski Oddział Związku Polaków Ukrainy, redakcja gazety „Mozaika Berdyczowska”: Pismo „Mozaika Berdyczowska” i portal www.mozberd.com.ua
  • Organizacja Społeczna „Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza” w Czerniowcach: “Gazeta Polska Bukowiny” i portal internetowy bukpolonia.cv.ua
  • Redakcja gazety “Dziennik Kijowski”: Gazeta “Dziennik Kijowski” , portal internetowy www.dk.com.ua
  • Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie – Gazeta “Nasze Drogi”
  • Redakcja gazety „Monitor Wołyński”: Gazeta “Monitor Wołyński”, portal internetowy – www.monitor-press.com, www.monitor-press.info
  • Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta – audycja Radiowa “Polska Fala w Równem” , portal rowne.pl.ua
  • Chrześcijańsko-Demokratyczny Związek Polaków Winnicy – Miesięcznik “Słowo Polskie”, portal www.SlowoPolskie.org, Program radiowy “Słowo Polskie WNET”
  • Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie: Kwartalnik „Tęcza Żytomierszczyzny”, portal www.zozpu.zhitomir.net , TV program Polacy Żytomierszczyzny
  • Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie:  Czasopismo „Głos Polonii”, Telewizja JAGIELLONIA TV, portal Pamięć Historyczna https://pamiec-historyczna.net/
  • Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu – Czasopismo „Wołanie z Wołynia”

Całkowita wartość projektu: 889  283,02 zł (2021 r.)

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 830 483,02 zł (2021 r.)

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.