PAŃSTWOWY EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

 

Fundacja Wolność i Demokracja na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki ma prawo do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: B1, B2, C1– dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

Certyfikat otrzymany po zdaniu egzaminu jest dokumentem państwowym, potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego na poszczególnym poziomie zaawansowania.
Dokument ten często jest niezbędny dla tych, którzy m.in.:  planują otrzymać polskie obywatelstwo, chcieliby otrzymać kartę rezydenta UE, lub zamierzają ubiegać się o pracę w Polsce.

Państwowy egzamin certyfikacyjny z języka polskiego jako obcego odbywa się tylko kilka razy w roku. W 2024 roku Fundacja Wolność i Demokracja organizuje państwowy egzamin certyfikatowy w Warszawie  w terminach:

   • 22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
   • 16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin mogą zdawać wyłącznie cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat. Dokumenty uprawniające do udziału w egzaminie – ważny paszport.

Osoby w wieku 16-17 lat mogą zdawać egzamin w grupie osób dorosłych za zgodą opiekunów prawnych.

Zapisy na państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych odbywający się w dniach 22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela) są zakończone.

Wyraźnie podkreślamy, że nie współpracujemy z żadnymi pośrednikami (osobami prywatnymi ani instytucjami), które ogłaszają się na różnych forach i obiecują pomoc (często odpłatnie) w zapisaniu się na egzamin.

Po wypełnieniu formularza Fundacja Wolność i Demokracja w ciągu 48 godzin B1 /72 godzin B2 od rejestracji na e-mail podany w zgłoszeniu przekaże Państwu informacje dotyczącą statusu rejestracji:

   • albo potwierdzenie przyznania miejsca i prośbę o opłatę (na podany w mejlu numer konta)
   • albo informację o przyjęciu Państwa na listę rezerwową.
   • albo informację o nieprzyznaniu miejsca.

 

Opłata za egzamin

Oplata za egzamin – poziom B1: 150 EUR;

Oplata za egzamin – poziom B2: 150 EUR;

Opłata za wydanie certyfikatu: 20 EUR;

Opłata za egzamin i certyfikat: (poziom B1) – 170 EUR , (poziom B2) – 170 EUR;

Płatność powinna zostać zrealizowana w ciągu 2 dni od otrzymania informacji przyznania miejsca od Fundacji z adresu( [email protected] ).
Po wpłynięciu opłaty za egzamin na rachunek bankowy Fundacji otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji na egzamin.

 

Zapraszamy również na szkolenie przedegzaminacyjne – odbywa się online na Zoomie trwa 120 minut  – cena 90 zł .

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu przedegzaminacyjnym:

 • przеćwіczysz technikі і strategіe rozwіązywanіa zadań еgzaminacyjnych,
 • poznasz wszystkіe części egzamіnu і іnnе praktyczne informacjе,
 • poznasz typy zadań występujące na еgzaminiе.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: [email protected]  lub tel: + 48 789 809 629 (Pn – Pt  9:00-16:00)

Skip to content