2022

Doposażenie redakcji na Wschodzie.

Projekt miał na celu udzielenie wsparcia redakcjom Polskim, będącym w trudnej sytuacji wojny i represji. Beneficjenci tego programu otrzymali sprzęt niezbędny do utrzymania funkcjonowania i kontynuowania działalności w obliczu niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, braku prądu i nieraz niedoboru podstawowych narzędzi pracy.
Projekt był skierowany do ośmiu redakcji polskich na Ukrainie oraz jednej na Białorusi. Zakładał zakup oraz dostarczenie sprzętów do tychże redakcji.
Pięć redakcji otrzymało generatory prądu oraz panele fotowoltaiczne, niezbędne w obliczu przerywanych dostaw energii (Redakcje: Słowo Polskie, Dziennik Kijowski, Polska Fala, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, Tęcza Żytomierszczyzny).
Dwie kolejne mogły usprawnić swoje działanie przy pomocy laptopów i power banków (Redakcje: Monitor Wołyński, Gazeta Polska Bukowiny).
Jedna uzyskała profesjonalną kamerę oraz prompter, umożliwiające realizację nagrań w sposób profesjonalny (Redakcja Kuriera Galicyjskiego).
Redakcja Białoruska, będąca (z powodu represji) obecnie poza granicami swojego kraju, bez możliwości powrotu do domu, otrzymała w ramach projektu telefon i drukarkę, zapewniające działalność na podstawowym poziomie. (Redakcja Echa Polesia).
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 85 346,00 zł

Skip to content