2024

 

Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi we Lwowie, Mościskach i Iwano-Frankiwsku (Czarny Las) – część VII.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.

W ramach zadania była pielęgnowana zieleń tj. koszona trawa, wymienione rośliny sezonowe, odchwaszczane trawniki; usuwane śmieci, czyszczone kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury ww. miejsc pamięci oraz dokonywane drobne naprawy tj. uzupełniane ubytki w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego;
dotacja w wysokości 337 000,00 zł

2023

 

Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi we Lwowie, Mościskach i Iwano-Frankiwsku (Czarny Las) – część VI.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.

W ramach zadania była pielęgnowana zieleń tj. koszona trawa, wymienione rośliny sezonowe, odchwaszczane trawniki; usuwane śmieci, czyszczone kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury ww. miejsc pamięci oraz dokonywane drobne naprawy tj. uzupełniane ubytki w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego;
dotacja w wysokości 337 000,00 zł

 

2022

Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi we Lwowie, Mościskach i Iwano-Frankiwsku (Czarny Las) – część V.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 337 000,00 zł

2021

Opieka nad cmentarzami na Ukrainie  II.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości  371 870,00 zł

2020

 Opieka nad cmentarzami na Ukrainie  II.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 324 870,00 zł

2019

Opieka nad cmentarzami na Ukrainie  II.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 347 975,00 zł

2018

 Opieka nad cmentarzami na Ukrainie  II.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 350 000,00 zł

2017

Opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi na Ukrainie: Cmentarz Orląt, Górka Powstańcza, Zadwórze, Mościska – Ukrainie

Osiągnięte cele: Stała opieka polegająca na pielęgnacji zieleni, usuwanie starych zniczy i wiązanek, czyszczeniu nagrobków, wykonywaniu drobnych napraw, renowacji ziemnych mogił. Prace porządkowe sprawowane były nad: Lwów – cmentarz Łyczakowski: Cmentarz Orląt – groby żołnierzy poległych w walkach z Ukraińcami o Lwów, Górka Powstańcza – groby powstańców styczniowych 1863/64 r., Żelazna Kompania – groby powstańców listopadowych 1830/31 r., Cmentarz Janowski: kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich 1918-20, Zadwórze – cmentarz żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Andrijówka (Firlejówka) – zbiorowa mogiła żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Horpin – zbiorowa mogiła żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Mościska – kwatera żołnierzy WP poległych pod Lwowem w 1939 roku.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 340 000,00 zł

Skip to content