2022

Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi we Lwowie, Mościskach i Iwano-Frankiwsku (Czarny Las) – część V.

Osiągnięte cele: Stała opieka polegająca na pielęgnacji zieleni, usuwanie starych zniczy i wiązanek, czyszczeniu nagrobków, wykonywaniu drobnych napraw, renowacji ziemnych mogił. Prace porządkowe sprawowane były nad: Cmentarzem Obrońców Lwowa („Cmentarz Orląt”), Kwaterą Powstańców Styczniowych („Górka Powstańcza”), Kwaterą Powstańców Listopadowych (Żelazna Kompania), Kwaterą 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników” na cmentarzu Janowskim, Kwaterą poległych żołnierzy Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. w Mościskach, Cmentarzem pomordowanej polskiej inteligencji w Czarnym Lesie.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 337 000,00 zł

2021

Opieka nad cmentarzami na Ukrainie  II.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości  371 870,00 zł

2020

 Opieka nad cmentarzami na Ukrainie  II.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 324 870,00 zł

2019

Opieka nad cmentarzami na Ukrainie  II.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 347 975,00 zł

2018

 Opieka nad cmentarzami na Ukrainie  II.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE
– cmentarz Orląt Lwowskich – polegli w walkach o Lwów w latach 1918-1919
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
– CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE
– kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
– CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
– CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 350 000,00 zł

2017

Opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi na Ukrainie: Cmentarz Orląt, Górka Powstańcza, Zadwórze, Mościska – Ukrainie

Osiągnięte cele: Stała opieka polegająca na pielęgnacji zieleni, usuwanie starych zniczy i wiązanek, czyszczeniu nagrobków, wykonywaniu drobnych napraw, renowacji ziemnych mogił. Prace porządkowe sprawowane były nad: Lwów – cmentarz Łyczakowski: Cmentarz Orląt – groby żołnierzy poległych w walkach z Ukraińcami o Lwów, Górka Powstańcza – groby powstańców styczniowych 1863/64 r., Żelazna Kompania – groby powstańców listopadowych 1830/31 r., Cmentarz Janowski: kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich 1918-20, Zadwórze – cmentarz żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Andrijówka (Firlejówka) – zbiorowa mogiła żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Horpin – zbiorowa mogiła żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Mościska – kwatera żołnierzy WP poległych pod Lwowem w 1939 roku.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 340 000,00 zł

Skip to content