Donor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dotacja w wysokości 9 412 000,00 zł

🇺🇦 україномовна версія:

 

🇵🇱 polska wersja językowa:

MedmobilityPoland фінансується Канцелярією Прем’єр Міністра Польщі та знаходиться під почесним патронатом Міністерства охорони здоров’я Польщі

Medmobilitypoland jest finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz objęty honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Skip to content