2023

“Biało – czerwone ABC. Druk i dystrybucja zeszytów ćwiczeń do podręcznika „Język polski jako drugi obcy” dla uczniów na Ukrainie” 

W ramach projektu  Fundacja WID wydrukuje 100 000 egzemplarzy zeszytów ćwiczeń do podręczników do nauki języka polskiego jako obcego  dla dzieci na Ukrainie:

  • Zeszyt Ćwiczeń . Język Polski  dla klas 5  do podręcznika Język polski jako drugi obcy  pierwszy rok nauczania (aut. M. Maćkowicz, L. Głyniuk, I. Gedź, I. Kaczmar).  – druk części I i II nakładem 23000 egzemplarzy każda, łącznie 46000 egzemplarzy zeszytów.
  • Zeszyt Ćwiczeń. Język Polski dla  klas 6  do podręcznika Język polski jako drugi obcy  drugi rok nauczania (aut. M. Maćkowicz, L. Głyniuk, I. Gedź, I. Kaczmar). – druk części I i II zeszytów nakładem  27000 egzemplarzy każda, łącznie 54000 egzemplarzy.

W obliczu ogromnego zainteresowania nauką języka polskiego na Ukrainie podręcznik będzie służył realizacji potrzeb oświatowych w dziedzinie promowania języka i kultury polskiej.  Zeszyty trafią do około 50000 uczniów.

Projekt jest skierowany do 50 000 uczniów  szkół ukraińskich, w których język polski jest nauczany jako język obcy/ drugi/ odziedziczony.

Projekt realizowany w ramach  przedsięwzięcia pod nazwą „Inicjatywy wspierające zadania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Kolbego 2023”

Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 378 800,00 PLN

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 388 800,00 zł

 

Skip to content