Nabór wniosków do II edycji Nagrody im. Leona Wasilewskiego

Rusza nabór zgłoszeń do II edycji Nagrody im. Leona Wasilewskiego za publikacje dotyczące relacji polsko-ukraińskich, przyznawanej w ramach projektu „XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022″.

Nagrody przyznawane są w dziedzinie historii, ale także innych nauk humanistycznych i społecznych i dotyczą książek wydanych w Polsce lub na Ukrainie, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Nagroda może być przyznana także za edycję źródłową cennych materiałów archiwalnych.

W ten sposób chcemy inspirować do badań nad przeszłością i teraźniejszością relacji między Polakami a Ukraińcami. Fundacja pragnie w ten sposób promować dzieła tych naukowców z Polski i Ukrainy, którzy podejmują tematy dotychczas nie badane lub słabo zbadane, kwestie trudne we wzajemnych relacjach, a także obalają mity utrwalone w obu społeczeństwach oraz służą uświadomieniu wspólnoty historycznych losów obu narodów.

Pula nagród wynosi 10 000 zł.

Nabór wniosków zamykamy 31 sierpnia 2022 r.

Laureaci I edycji Nagrody

Regulamin_Naroda_Leona_Wasilewskiego 2022

Załącznik_nr_ 1_ kwestionariusz_zgłoszeniowy_Nagroda_Leona_Wasilewskiego

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie konkursem, Kapituła Nagrody przedłużyła okres oceniania publikacji do dnia 31 października.