Wyniki nagrody II edycji Nagrody im. Leona Wasilewskiego

Znamy laureatów Nagrody im. Leona Wasilewskiego!

Kapituła Nagrody wyłoniła spośród nadesłanych publikacji laureatów:

Prof. dr hab. Maciej FRANZ (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), za przygotowanie i wydanie drukiem 5 książek autorstwa polskich historyków, dotyczących stosunków polsko-kozackich w XVII w.: m.in.: O polskim hetmanie XVII wieku Mikołaju Potockim; Udział szlachty w powstaniu Bohdana Chmielnickiego (1648-1657) Rok 1638 w dziejach stosunków polsko-kozackich i in., wyd. DiG Warszawa 2021.

Prof. dr Mykola ŁYTWYN (Instytut Ukrainoznawstwa NANU we Lwowie), za pracę zbiorową pt. За свободу. Українсько-польський діалог та спроби порозуміння, (O wolność. Dialog ukraińsko-polski oraz próby porozumienia), Lwów 2021.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałym autorom prac dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy wzięcia udziału w kolejnej edycji Nagrody im Leona Wasilewskiego w 2023 roku.

Nagroda Fundacji Wolność i Demokracja im. Leona Wasilewskiego jest realizowana w ramach projektu „XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nagrodzone publikacje wyrażają jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Laureaci I edycji Nagrody

Regulamin_Naroda_Leona_Wasilewskiego 2022

Załącznik_nr_ 1_ kwestionariusz_zgłoszeniowy_Nagroda_Leona_Wasilewskiego