IX zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

Coroczny zjazd jest miejscem wymiany doświadczeń dziennikarzy mediów polskich w krajach dawnego bloku wschodniego. W tym roku dominuje tematyka wojny informacyjnej w obliczy rosyjskiej agresji na Ukrainę.
IX Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie to nie tylko wymiana doświadczeń poszczególnych dziennikarzy czy redakcji działających w państwach byłego bloku wschodniego. To również panele dyskusyjne z udziałem ekspertów m.in z Ośrodka Studiów Wschodnich czy Akademii Sztuki Wojennej.
Co jest tematem tegorocznych paneli?
▪ Troska mediów o wizerunek Polski za granicą
▪ Presja mediów rosyjskich w krajach bałtyckich
▪ Zagrożenia i wyzwania polskich mediów na Ukrainie i Białorusi
▪ Rola polskich mediów na Ukrainie i Białorusi w obliczu agresji rosyjskiej
Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”
Zadanie finansowane ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022