Uczniowie z szkół z Francji i Belgii wzięli udział w lekcji żywej historii “Romantyczna Niepodległa”

W dniu 08.10.2022 w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa”. W lekcji brały udział aż trzy organizacje zrzeszające Polaków. Pięćdziesiąt trzech uczestników zgromadziło się w salach lekcyjnych i brało udział w lekcji zdalnie.

Na wstępie przedstawione zostały ramy i założenia projektu oraz sposobu jego finansowania. Następnie uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego w 2022 roku obchodzony jest Rok Romantyzmu Polskiego. Wyświetlone zostały portrety polskich romantyków i wspólnie z uczestnikami szukaliśmy postaci, którą sami mogą znać. Kolejnym elementem lekcji była burza mózgów poświęcona wpływowi romantyków na współczesną kulturę i popkulturę (filmy grozy, filmy fantasy, komedie romantyczne, vlogi podróżnicze). Każdy z wyżej wymienionych przykładów ilustrowany był opowieścią z przeszłości, fragmentem utworu czy sylwetką romantycznego pisarza. Tropy te poruszane były bowiem przez artystów XIX wieku. W tej części zaprezentowaliśmy też fragment zarejestrowanego przedstawienia “Dziadów” aby omówić charakterystyczny nastrój grozy i tajemniczości. Dużo miejsca poświęcono przedstawieniu losów Polski i Polaków w XIX wieku. Wykorzystaliśmy także okazji by powiązać Rok Romantyzmu Polskiego z Rokiem Józefa Wybickiego. Romantyczna epopeja walk o wolność rozpoczęła się bowiem w szeregach Legionów Polskich, które pomagał formować właśnie Wybicki.
Wspólnie z uczestnikami przeanalizowane zostały fragmenty wybranych utworów polskiego romantyzmu poświęcone walce o niepodległość (m.in. “Fortepian Szopena”, “Do przyjaciół Moskali” itd.). Uczestnicy zrozumieli więc jak wydarzenia te wpłynęły na twórców oraz jak artyści ci inspirowali kolejne pokolenia do walki o niepodległość. Opowieść wzbogacono o prezentację umundurowania żołnierza polskiego z tej epoki.