Odbyła się kolejna lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z uczestnictwem młodzieży z Husiatyn i Szepetówki

W dniu 23. sierpnia 2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja“. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie organizacji polonijnych z sobotniej szkoły przy Nadzbruczańskim Stowarzyszeniu Kultury i Języka Polskiego i sobotnio-niedzielnej szkoły przy Szepetowskim Oddziale Związku Polaków na Ukrainie. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem ZOOM.

W pierwszej części lekcji przedstawiliśmy uczestnikom cel spotkania i tegoroczną rocznicę, która jest pretekstem do poznania postaci Łukasiewicza. Zaprezentowana została nazwa projektu, jego organizator oraz źródło dofinansowania. Następnie zaś młodzież odkrywała kolejne kroki milowe w historii ludzkich wynalazków – pochodnie, lampy oliwne, świece. Przeprowadzona została również dyskusja na temat wad i zalet tych ostatnich. Na bazie tych informacji wprowadzona została postać Ignacego Łukasiewicza, który zastąpił świece lampami naftowymi. Kilkukrotnie podczas lekcji korzystaliśmy z metody burzy mózgów. Zadawaliśmy pytania dotyczące m.in. wyzwań człowieka pierwotnego, który nie ujarzmił jeszcze ognia, sposobów wykorzystywania ognia oraz wad pierwotnych nośników światła (np. świec). Metodę tą wspierały wyświetlane grafiki, w tym obrazy przedstawiające np. wnętrza dawnych domów oświetlane pojedynczymi świecami. Ze względu na pochodzenie uczestników (Ukraina) nacisk położyliśmy na działania Łukasiewicza na ziemiach obu państw – Polski i Ukrainy. Dlatego też często wykorzystywana była Mapa Google. Wykorzystano również fragmenty filmowe z portalu Youtube.