Kolejna lekcja w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z tematem “Naftowa Niepodległość” odbyła się z uczniami z Żytomierza i Korosteszowa

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość“, dnia 23.08.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 20 uczniów z polonijnych organizacji w Żytomierzu i Korosteszowie, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem ZOOM.

Lekcja rozpoczęła się od przywitania się i powitania uczestników. mówiono założenia projektu oraz powód realizacji lekcji – 200. rocznice urodzin Ignacego Łukasiewicza. Przy okazji zebraliśmy informacje dotyczące rozpoznawalności tej postaci wśród społeczności polskiej na Ukrainie. Aby lepiej zrozumieć jego doniosłość uczestnicy wzięli udział w burzy mózgów poświęconej problemom człowieka pierwotnego, w tym jego ograniczeniom związanym z brakiem światła i ciepła. Następnie przeanalizowane zostały kolejne kroki milowe człowieka w zakresie światła (ognisko, lampa oliwna, świeca). Ze względu na pochodzenie uczestników (Ukraina) nacisk położyliśmy na działania Łukasiewicza na ziemiach obu państw – Polski i Ukrainy. Dlatego też często wykorzystywana była Mapa Google. Aby zilustrować pracę kopalni ropy naftowej wyemitowany został fragment filmu fabularnego “Aż poleje się krew”. Spotkanie zakończyła kolejna dyskusja na temat filantropi i pomagania innym.