Wyniki eliminacji finałowych II etapu II Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024

 

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą przedstawiamy wyniki egzaminów

II etapu II Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

Konkurs zorganizowano dla dzieci w wieku 10-13 lat  w ramach Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024.
W centralnych eliminacjach wzięło udział 40 uczniów z 13 krajów.
LP. Imię  i Nazwisko kraj zamieszkania Nazwa szkoły zgłaszającej ucznia do udziału w Olimpiadzie wynik odpowiedzi ustnej wynik  odpowiedzi pisemnej na platformie wynik końcowy  II etapu Konkursu Miejsce Tytuł
1 Jakub Kosiba  Szwecja EFI Enhet för Flerspråkighet och Integration Laholm 60 38 98 1 Laureata Konkursu
2 Daniel Lewandowski USA Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku 60 37 97 2 Laureata Konkursu
3 Franciszek Koziorowski Niemcy Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen 58 37 95 3 Laureata Konkursu
4 Aleksander Chaillou Wcislo Francja Collège Les Hauts Grillets 60 34 94 4 Laureata Konkursu
5 Aleksander Serlenga Wlochy Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie 60 34 94 4 Laureata Konkursu
6 Jan Boned Zys Hiszpania Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie 58 36 94 4 Laureata Konkursu
7 Filip Śniosek Belgia Szkoła Polska im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii 57 36 93 5 Laureata Konkursu
8 Adrian Kempski Irlandia Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie 55 35 90 6 Laureata Konkursu
9 Ignacy Jaworski Irlandia Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie 54 35 89 7 Laureata Konkursu
10 Stanisław Furmaniuk Węgry Szkoła Polska przy Ambasadzie RP im. Sándora Petőfiego w Budapeszcie 59 30 89 7 Laureata Konkursu
11 Antoni Majewski Szwajcaria Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w ZURYCHU 54 33 87 8 Laureata Konkursu
12 Maksymilian Pudło Francja Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie w Paryżu 60 26 86 9 Laureata Konkursu
13 Wiktoria Kowalczyk Belgia Szkoła Polska im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii 55 31 86 9 Laureata Konkursu
14 Liliana Lipczyńska Szwajcaria Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w ZURYCHU 51 35 86 9 Laureata Konkursu
15 Hanna Opiatowska Belgia Szkoła im. Generała Stanisława Maczka w Antwerpii 50 35 85 10 Laureata Konkursu
16 Laura Wyzińska Austria Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 48 37 85 10 Laureata Konkursu
17 Wiktoria Onyszczenko Ukraina Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem, obwód chmielnicki, Ukraina 51 32 83 11 Laureata Konkursu
18 Karolina Gil Szwajcaria Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w ZURYCHU 43 38 81 12 Laureata Konkursu
19 IGNACY kWIATKOWSKI Belgia Szkoła Polska im gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedziba w Antwerpii 50 29 79 13 Laureata Konkursu
20 Maja Bernacka Francja College Montaigne 51 27 78 14 Laureata Konkursu
21 Robert Kipnik Niemcy Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka – Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM 55 23 78 14 Laureata Konkursu
22 Madison Daile Francja Collège Les Hauts Grillets 54 23 77 15 Laureata Konkursu
23 Ksenia Rodriguez Weber Hiszpania Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie 46 31 77 15 Laureata Konkursu
24 Daniel Szerszniow Ukraina Liceum nr. 10 im. Św. Marii Magdaleny 50 26 76 16 Laureata Konkursu
25 Wiktoria Dorota Kapica Belgia Szkoła Polska im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii 38 38 76 16 Laureata Konkursu
26  Julia Woźniak Francja Collège Les Hauts Grillets 54 19 73 16 Finalista Konkursu
27  Dawid Dolapczy Ukraina Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im.A.Mickiewicza w Odessie 44 26 70 17 Finalista Konkursu
28  MARTYKA Michalina Francja College Montagne 44 24 68 18 Finalista Konkursu
29  Mikołaj Shchyrba Ukraina Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie 38 30 68 18 Finalista Konkursu
30  Jessica Stępień Francja Szkoła Polska imienia Adama Mickiewicza przy ambasadzie RP w Paryżu 45 23 68 18 Finalista Konkursu
31  Mieczysław Haber Ukraina Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie 37 30 67 19 Finalista Konkursu
32  Zofia Białas Francja Collège Les Hauts Grillets 34 32 66 20 Finalista Konkursu
33  Natalie Miksa Austria Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 33 32 65 21 Finalista Konkursu
34 Victoria Śliwa Belgia Szkoła Polska im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii 44 20 64 22 Finalista Konkursu
35  Marcin Petrov Ukraina Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie 37 24 61 23 Finalista Konkursu
36  Nikita Szerszniow Ukraina Liceum nr.10 im. Św Marii Magdaleny 42 17 59 24 Finalista Konkursu
37  Amelia Ślubowska Belgia Szkoła Polska im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii 38 16 54 25 Finalista Konkursu
38 Janusz Kordek Ukraina Ogólnokształcąca Szkoła Podstawowa I-II stopnia z polskim językiem nauczania w Strzelczyskach 39 0 39 26 uczestnik eliminacji II etapu Konkursu
39 Wiktoria Steczak Ukraina Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie 35 0 35 27 uczestnik eliminacji II etapu Konkursu
40 Emilia Dębowska Austria Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 23 0 23 28 uczestnik eliminacji II etapu Konkursu

 

Prof. UWM dr hab. Andrzej Korytko
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady

Julia Saweliewa
Sekretarz Olimpiady, Fundacja Wolność i Demokracja

Członkowie komisji egzaminacyjnej:

prof. UMCS, dr hab. Piotr Bednarz, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Maciej Dancewicz, Fundacja Wolność i Demokracja

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja  Kopernika w Toruniu

dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Nossowska, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. UO, dr hab. Mariusz Sawicki, Uniwersytet Opolski

prof. UMCS, dr hab. Marek Witold Sioma, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. UMCS dr hab. Robert Litwin,  Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Henryk Stroiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Gratulujemy laureatom, finalistom i uczestnikom eliminacji finałowych  II Konkursu Historii Polski dla Juniorów oraz ich nauczycielom.

Laureaci i finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
O terminie i sposobie przekazania dyplomów i nagród poinformujemy pisemnie.

 

Lilia Luboniewicz
prezes Fundacji Wolność i Demokracja 

Maciej Dancewicz,

 wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja

Prof. UWM, dr hab. Andrzej Korytko
przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady

Julia Saweliewa
sekretarz Olimpiady, Fundacja Wolność i Demokracja