Uczniowie z szkół z Jaworowa i Zdołbunówa wzięli udział w lekcji żywej historii “Romantyczna Niepodległa”

W dniu 24. sierpnia 2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja“. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie z organizacji polonijnych z Ukrainy, z Polonijnego Uniwersytetu miasta Jaworów i Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. W zajęciach uczestniczyło 17 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

Zajęcia zostały przeprowadzone dla uczestników obozu przebywających na Dolnym Śląsku. Zebrani połączyli się z prowadzącymi za pomocą platformy ZOOM. Spotkanie rozpoczęło zaprezentowanie projektu, jego nazwy i celów. Następnie wyjaśniona została powód realizacji takiego tematu lekcji, czyli 200. rocznica pierwszego wydania “Ballad i Romansów”. W pierwszej części lekcji zaprezentowano tematy, które fascynowały romantyków, a także te elementy współczesnej kultury, które im zawdzięczamy. Uczestnicy w trakcie burzy mózgów wymienili m.in. horror, komedię romantyczną, gatunki fantasy oraz vlogi podróżnicze. Tematy te były ilustrowane przykładami z klasyki polskich romantyków – odczytano fragmenty Balladyny, Dziadów oraz Pielgrzyma. W drugiej części spotkania zaprezentowano krótką historię Polski na przełomie XVIII i XIX wieku. Pozwoliło to na przywołanie jeszcze jednego Patrona Roku 2022, czyli Józefa Wybickiego. Przywołane wydarzenia – Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie, Wyprawa 1812 Roku, Powstanie Listopadowe i Styczniowe zostało następnie zilustrowane fragmentami z polskich wierszy romantyków. Uczestnicy zrozumieli więc jak wydarzenia te wpłynęły na twórców oraz jak artyści ci inspirowali kolejne pokolenia do walki o niepodległość. Zajęcia wzbogacone zostały fragmentami filmowymi (np. sztuk teatralnych i adaptacji filmowych) oraz muzycznymi. Wykorzystano także narzędzie Google Maps.