Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Zdołbunowa na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, w Zdołbunowie, zostało wypłaconych 9 jednorazowych wypłat dla osób starszych i przewlekle chorych. Dodatkowo zostało wypłaconych 10 zapomóg specjalnych dla osób szczególnie chorych (niepełnosprawności, zespół Downa, hydrocefalia). Zadanie realizowała komisja [...]
Czytaj więcej

Dzieci i młodzież z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej zagrały w grę kresową o wybitnych Polakach

W połowie listopada 2019 roku w Zdołbunowie, w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, odbyła się prezentacja wystawy „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa oraz [...]
Czytaj więcej

Czytanie Narodowe 2019 w Zdołbunowie

  Tak jak co roku, już od ośmiu lat, odbyło się w Zdołbunowie Narodowe Czytanie. Zorganizowało je Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, któremu przewodzi Prezes Zofia Michalewicz. W sobotę 07 września w siedzibie Towarzystwa pojawili się uczniowie języka polskiego , ich rodzice oraz osoby zaprzyjaźnione. Osoby uczące się  [...]
Czytaj więcej

Polska młodzież kocha Sienkiewicza

Polska młodzież kocha Sienkiewicza i to nie tylko ta mieszkająca w Polsce. Dowód tego dali uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły polskiej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej na Ukrainie. W związku z obchodzoną w tym roku 170. rocznicą urodzin i 100. rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza, w dniu 19 marca w Centralnej [...]
Czytaj więcej
Skip to content