Odbyła się kolejna lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z uczestnictwem uczniów z Zdołbunówa, Jaworowa i Winnicy

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa“, dnia 04. sierpnia 2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie organizacji polonijnych z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, z Polonijnego Uniwersytetu miasta Jaworów i z Związku Polaków Winniczyzny. W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania, zaprezentowania projektu oraz przedstawienia tematu. Przywołany został Rok Romantyzmu Polskiego. Lekcje rozpoczęliśmy od wirtualnego spaceru po Lwowie z wykorzystaniem Google Street View. Jego celem było odwiedzenie dwóch miejsc związanych z tematem lekcji – pomników Szewczenki i Mickiewicza znajdujących się bardzo blisko siebie. Uczestnicy sami wywnioskowali, co łączy obie postacie. Następnie za pomocą “burzy mózgów” ustaliliśmy, jakie znane i lubiane elementy kultury współczesne zostały zapoczątkowane przez romantyków. Temat podróży w nieznane miejsca zilustrowany został utworem Adama Mickiewicza “Stepy Akermańskie” Aby zainteresować młodych ludzi jego twórczością zaprezentowano jego wykonanie w nowoczesnej aranżacji. Korzystając z Map Google szukaliśmy wspólnie tytułowych stepów na mapie Ukrainy. Temat grozy i niesamowitości ukazany został fragmentem “Dziadów”. W drugiej części spotkania podążaliśmy tropem romantycznych opisów walk Polaków o niepodległość i umiłowania wolności. Ze względu na aktualną sytuację polityczną sporo miejsca poświęciliśmy wojnie 1812 roku. W tym kontekście odwołaliśmy się do twórczości Adama Mickiewicza. Zaprezentowany został fragment ekranizacji “Pana Tadeusza” z XI Księgi. Opowieść wzbogacono o prezentację umundurowania żołnierza poslkieog z tej epoki. W podsumowaniu ustaliliśmy z uczestnikami, że romantykom zawdzięczamy wiele, w tym przede wszystkim wzmocnienie ducha patriotyzmu w trudnych dekadach niewoli. Lekcje zakończyło pamiątkowe, wspólne “zdjęcie”.