Uczniowie z szkół z Jaworowa i Zdołbunówa wzięli udział w lekcji żywej historii “Naftowa Niepodległość”

W dniu 23. sierpnia 2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja“. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie z organizacji polonijnych z Ukrainy, z Polonijnego Uniwersytetu miasta Jaworów i Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. W zajęciach uczestniczyło 17 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem ZOOM.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia się oraz zaprezentowania założeń projektu i jego finansowania. Dowiedzieliśmy się też, że postać Łukasiewicza, bohatera lekcji, nie jest znana uczestnikom. W pierwszej części zajęć przeprowadzona została burza mózgów poświęcona dawnym zastosowaniom ognia, w tym przede wszystkim oświetlaniu. Następnie zaś młodzież odkrywała kolejne kroki milowe w historii ludzkich wynalazków – pochodnie, lampy oliwne, świece. Przeprowadzona została również dyskusja na temat wad i zalet tych ostatnich. Na bazie tych informacji wprowadzona została postać Ignacego Łukasiewicza, który zastąpił świece lampami naftowymi. W opowieści o jego lwowskim okresie działalności została wykorzystana Mapa Google, za pomocą której szukaliśmy z uczestnikami miejsc z nim związanych (np. apteka “Pod Złotą Gwiazdą czy Szpital Pijarów). W celu wyjaśnienia zasad funkcjonowania kopalń ropy naftowej wyemitowany został fragment filmu “Aż poleje się krew” przedstawiający działanie wiertnic kanadyjskich stosowanych w Galicji. Na koniec spotkania przedstawione zostały także dokonania Łukasiewicza w dziedzinie filantropi. Młodzież orzekła, że jest to postać, która może nas inspirować do działania także w XXI wieku.