“Światełko Pokoju” w Termoli

Stowarzyszenie Polsko-Włoskie “Apolonia” z Termoli w sposób niepowtarzalny połączyło obchody trzech ważnych momentów listopadowych: Zaduszki, Niepodległość Polski oraz Dni Pamięci. Uroczystość odbyła się w dniach 2 i 3 listopada br. w Termoli (region Molise). Nie bez powodu został wybrany na tę okoliczność właśnie listopad, to [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Zdołbunowa na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, w Zdołbunowie, zostało wypłaconych 9 jednorazowych wypłat dla osób starszych i przewlekle chorych. Dodatkowo zostało wypłaconych 10 zapomóg specjalnych dla osób szczególnie chorych (niepełnosprawności, zespół Downa, hydrocefalia). Zadanie realizowała komisja [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Marjanówki na Ukrainie

Wolontariusze zrzeszeni w Marianowskim Związku Polaków na Ukrainie, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, zanieśli pomoc 35 potrzebującym Polakom z okolic oraz dwóm rodzinom wielodzietnym, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zespół wolontariuszy, pod okiem koordynatora lokalnego, [...]
Czytaj więcej
Skip to content