Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Marjanówki na Ukrainie

Wolontariusze zrzeszeni w Marianowskim Związku Polaków na Ukrainie, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, zanieśli pomoc 35 potrzebującym Polakom z okolic oraz dwóm rodzinom wielodzietnym, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zespół wolontariuszy, pod okiem koordynatora lokalnego, przygotował dokumenty potrzebne do wypłaty świadczeń, przeprowadził wywiady środowiskowe, wsparł potrzebujących rozmową i pomocą. Projekt został niezwykle pozytywnie i ciepło odebrany w środowisku, a beneficjenci odczuli, że ktoś wciąż o nich pamięta. Projekt zrealizowany w Marianówce był niezwykle ważny i społecznie potrzebny.

Partner: Marianowski Związek Polaków na Ukrainie

Liczba osób objętych pomocą: zostały wydane jednorazowe wypłaty dla 35 osób chorych i w trudnej sytuacji materialnej – były to rodziny wielodzietne, osoby starsze, schorowane. Dodatkowo zostały wypłacone zapomogi specjalne dla 2 rodzin wielodzietnych.

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021