Pomoc charytatywna Polakom mieszkającym w Równem, członkom Towarzystwa Kultury Polskiej im.Wł.St.Reymonta

  „Śpieszmy się kochać ludzi, Tak szybko odchodzą…” Ks. Jan Twardowski     Towarzystwo Kultury Polskiej w Równem im. Wł. Reymonta założono w 1993r.  Członkami Towarzystwa jest spora liczba osób w starszym wieku, które są naprawdę zasłużone dla środowiska polskiego w Równem, zaangażowane w działalność organizacji.  Niestety te osoby [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Chmielnika na Ukrainie

W ramach projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” Fundacja Wolność i Demokracja wraz z Chmielnickim Miejskim Związkiem Polaków Ukrainy podjęły się wsparcia socjalnego Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. Potrzebujący otrzymali albo zapomogi finansowe, albo paczki z żywnością, [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Winnicy na Ukrainie

WMDO „Dobroczynny zakład – centrum estetycznego wychowania dzieci”. Centrum chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II, zaangażowało się w 2021 roku w realizację projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. Powołana komisja charytatywna oraz wolontariusze zgłoszeni do [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Sambora na Ukrainie

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Samborze w okresie od września do października 2021 roku przeprowadziło działanie „Pomoc charytatywna dla członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Samborze” realizowane w ramach projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” współfinansowanego ze [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z obwodu lwowskiego na Ukrainie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała dotację na rzecz projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, aby pomóc potrzebującym rodakom z Ukrainy. Fundacja Wolność i Demokracja nawiązała współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Lwowie, z którym razem po powołaniu specjalnej komisji charytatywnej udzieliła wsparcia 16 [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Lwowa na Ukrainie

Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” dotarł do Lwowa, gdzie we współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (Zarząd Główny), udzieliliśmy wsparcia finansowego 14 osobom potrzebującym.  Wyboru osób potrzebujących dokonała komisja charytatywna, w skład której wchodziło 5 pracowników TKPZL, w tym również 2 [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Tarnopola na Ukrainie

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Obwodu Tarnopolskiego, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, zorganizowało zapomogi socjalne dla 7 osób polskiego pochodzenia, które potrzebowały wsparcia finansowego. Pomoc została zorganizowana przez wolontariuszy, którzy przygotowali dokumenty wstępne, [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Stryja na Ukrainie

W Stryju, we współpracy z organizacją „Rodzina Kolpinga”, zrealizowaliśmy projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. Specjalnie utworzona komisja, składająca się z 9 osób (pracownicy organizacji, wolontariusze, ksiądz proboszcz), przeprowadziła weryfikację i proces zgłoszeniowy osób potrzebujących pomocy materialnej z [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Sambora na Ukrainie

  W okresie od września do października 2021 roku, w samborze zostało zrealizowane działanie Pomoc charytatywna dla członków TOWARZYSTWA KULTURY POLSKIEJ ZIEMI LWOWSKIEJ ODDZIAŁ W SAMBORZE. Działanie było realizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. Do zadania została [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Równego na Ukrainie

Dzięki projektowi „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie ”, 41 osób w starszym wieku, w większości samotnych, ciężko i przewlekle chorych polskiego pochodzenia (członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta w Równem) otrzymali zapomogi finansowe. Beneficjenci projektu to aktywni działacze, którzy krzewili polskość w [...]
Czytaj więcej
Skip to content