Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Sambora na Ukrainie

 

W okresie od września do października 2021 roku, w samborze zostało zrealizowane działanie Pomoc charytatywna dla członków TOWARZYSTWA KULTURY POLSKIEJ ZIEMI LWOWSKIEJ ODDZIAŁ W SAMBORZE. Działanie było realizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. Do zadania została powołana komisja charytatywna, rozpatrująca wpływające wnioski (3 osoby), koordynator całego zadania oraz zespół wolontariuszy (5 osób), który miał za zadanie pomoc osobom potrzebującym w wypełnieniu wniosków i zapomogi, kompletowanie dokumentów, weryfikację informacji zawartej we wnioskach ze stanem rzeczywistym, w ramach pracy w Komisjach Charytatywnych, przygotowanie, kompletowanie, zakup paczek socjalnych i paczek dla dzieci, dostarczenie paczek i zapomóg adresatom, pomoc przy opłacaniu rachunków, wsparcie emocjonalne i rozmowa, którego celem było minimalizowanie lęku i wykluczenia społecznego. Wspólnie z miejscowym proboszczem została ustalona  wstępna lista osób samotnych, potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji albo wymagających leczenia. W październiku wolontariusze udali się do domów tych osób, żeby  roznieść  zapomogi, pomóc wypełnić wnioski, porozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach. Niektóre osoby zostały przywiezione przez wolontariuszy do Domu Polskiego, żeby na miejscu wypełnić wnioski i otrzymać zapomogi.

Partner: TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ ZIEMI LWOWSKIEJ ODDZIAŁ W SAMBORZE

Liczba osób objętych pomocą: 68 osób starszych, samotnych, ciężko i przewlekle chorych, 1 osoba wymagająca wsparcia finansowego na zabieg operacyjny, 16 osób szczególnie chorych (w tym choroby nowotworowe).

 

Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021