Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Stryja na Ukrainie

W Stryju, we współpracy z organizacją „Rodzina Kolpinga”, zrealizowaliśmy projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. Specjalnie utworzona komisja, składająca się z 9 osób (pracownicy organizacji, wolontariusze, ksiądz proboszcz), przeprowadziła weryfikację i proces zgłoszeniowy osób potrzebujących pomocy materialnej z regionu. W ramach projektu udzielone zostało wsparcie socjalne w postaci wypłaty zapomogi finansowej dla 5 osób, a dla 15 osób, zespół wolontariuszy, po wcześniejszych rozmowach i sprecyzowaniu potrzeb, przygotował paczki z żywnością oraz środkami higienicznymi. Łącznie wsparciem zostało objętych 20 osób w szczególnej sytuacji życiowej. Zespół wolontariuszy przeprowadził cały projekt z zaangażowaniem i okazując wielkie serce, poświęcając swój czas aby dobrze przygotować paczki, zakupić odpowiednie materiały, zapakować i rozwieść je do potrzebujących.

Partner: Rodzina Kolpinga m. Stryj

Liczba osób objętych pomocą: zostały wydane jednorazowe wypłaty dla 20 osób starszych, samotnych i przewlekle chorych.

 

Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021