Dbamy o polskie cmentarze na Ukrainie

 

Cmentarz Orląt Lwowskich na cmentarzu Łyczakowskim, fot. WiD

W przededniu Święta Dnia Niepodległości, Fundacji Wolność i Demokracja, chciałaby podkreślić znaczenie oraz ważność działań związanych z godnym zachowaniem Miejsc Pamięci tak ważnych dla historii naszej Ojczyzny. Przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja WiD realizuje szereg inicjatyw z zakresu zachowania w należytym stanie cmentarzy oraz mogił żołnierskich znajdujących się poza granicami kraju. Sprawowane przez Fundację prace można podzielić na porządkowe oraz renowacyjno-konserwatorskie.

 

Kwatera powstańców styczniowych, tzw. Górka Powstańcza na cmentarzy Łyczakowskim we Lwowie, fot. WiD

Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 roku pod Firlejówką, Fot WiD

Mogiła żołnierzy II Brygady Legionów Polskich poległych w okolicach Bohorodczan w 1914 roku, fot. WiD

Fundacja Wolność i Demokracja sprawuje na terenach dzisiejszej Ukrainy stałą opiekę nad 24 Miejscami Pamięci. Należą do nich: Cmentarz Obrońców Lwowa („Cmentarz Orląt”), Kwatera Powstańców Styczniowych („Górka Powstańcza”), Kwatera Powstańców Listopadowych (Żelazna Kompania), Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich oraz Kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników” na cmentarzu Janowskim, Kwatera poległych żołnierzy Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. w Mościskach, Kwaterze żołnierzy WP w Stryju, kwatera żołnierzy WP w Busku, Cmentarz pomordowanej polskiej inteligencji w Czarnym Lesie, Zbiorowa mogiła pomordowanych Polaków w Podkamieniu i Palikrowach, cmentarz poległych w 1920 r. żołnierzy Wojska Polskiego w Zadwórzu, mogiła żołnierzy WP w Firlejówce,  mogiła żołnierzy WP w Horpiniu, Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni, Zbiorowa mogiła żołnierzy WP na cm. Bajkowym w Kijowie, oraz kwaterami oraz mogiłami legionowymi w: Bohorodczanach, Rohatyniu, Nadwórnej, Mołotkowie, Sołotwinie, Pasiecznej, Zielonej, Rafajłowej.

W bieżącym roku Fundacji WiD udało sie przeprowadzić prace rewitalizacyjne na kwaterze żołnierzy WP w Busku oraz prace konserwatorskie głównego pomnika/ołtarza na Kwaterze  Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich na cmentarzu Janowskim, a także prace remontowo-odtworzeniowe na cmentarzu żołnierzy WP w Zadwórzu.

Objęty pracami remontowymi cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 roku pod Zadwórzem, fot. WiD

Wyremontowany cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 roku pod Buskiem, fot. WiD

Wyremontowany główny element kwatery Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich 1918-20 na cmentarzu Janowskim we Lwowie, fot. WiD

 

 

Prace remontowo-konserwatorskie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja