Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Chmielnika na Ukrainie

W ramach projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” Fundacja Wolność i Demokracja wraz z Chmielnickim Miejskim Związkiem Polaków Ukrainy podjęły się wsparcia socjalnego Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. Potrzebujący otrzymali albo zapomogi finansowe, albo paczki z żywnością, lekarstwami, środkami czystości, odzieżą itp. Decyzja o przyznaniu zapomogi należała do specjalnie w tym celu powołanych komisji, które powstały przy wszystkich organizacjach uczestniczących w projekcie. W Chmielniku działał zespół wolontariuszy, który miał za zadanie rozwiesić ulotki informujące o projekcie, pomóc w wypełnianiu wniosków o objęcie wsparciem i porównać informacje z wniosków ze stanem faktycznym, przygotować paczki, pomóc przy opłacenia rachunków, wesprzeć emocjonalne i towarzyszyć podopiecznym w trakcie realizacji projektu.

Partner: Chmielnicki Miejski Związek Polaków Ukrainy im. W. Reymonta

Liczba osób objętych pomocą: 19 zapomóg i jednorazowe wsparcie dla rodziny osoby chorej na raka.

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.