Uczniowie z Kowla wzięli udział w lekcji żywej historii z okazji obchodów 400-lecia wiktorii chocimskiej

Uczniowie z liceum nr 10 w Kowlu 18 listopada uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej

Na początku spotkania przedstawiona została I Rzeczpospolita jako kraj, posiadający unikatowy w skali ówczesnej Europy i świata sposób sprawowania władzy. Omówiono sytuację wewnętrzną państwa, a także stosunki z sąsiadami. Skupiono się na działalności Tatarów i Kozaków, która doprowadziła do gwałtownego pogorszenia się relacji z Imperium Osmańskim, a w ostateczności do wybuchu otwartego konfliktu zbrojnego. Jego analizę rozpoczęto od wydarzeń z roku 1620, w czasie wyprawy hetmana Żółkiewskiego do Mołdawii. Następnie przedstawiono próby odbudowy i zwiększenia stanu liczebnego armii Rzeczpospolitej, a także scharakteryzowano każdy z typów wojsk. Zaprezentowano filmy prezentujące taktykę działania husarii a także piechoty. Omówiono także organizację armii Imperium Osmańskiego.
Przybliżono uczestnikom plan pola bitwy oraz sposób przygotowania obrony przez wojska polskie, litewskie i kozackie. Następnie omówiono już same działania zbrojne, jakie miały miejsce na przedpolach warownego obozu w Chocimiu, a także proces negocjacji pokojowych, który doprowadził do zakończenia starcia.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.