Stoisko niepodległościowe w 103 rocznicę Niepodległości Polski w Chmielniku na Ukrainie

14 listopada Miejski Związek Polaków im. Władysława Reymonta obchodził rocznicę Święta Niepodległości. Na obchody zebrała się liczna grupa osób polskiego pochodzenia, członków Związku i dzieci. Zaczęło się święto ze świątecznego przemówienia prezesa Związku Eugenii Brylant do zebranych. Potem odbyła się prezentacja dziejów wybitnych Polaków i całego narodu polskiego na rzecz odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po prezentacji na słuchaczy czekał quiz historyczny w którym wzięła udział większość zebranych. Odśpiewanie pieśni patriotycznych – jeszcze jeden punkt programu niepodległościowego, do realizacji którego dołączyła się sporą część obecnych. Każdy dostał upominek z symboliką narodową. Po tym odbył się konkurs dziecięcego rysunka patriotycznego. Przez głosowanie uczestników konkursu wyróżniono trzy najlepsze prace. Autorzy dostali specjalne kosztowne nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu rownież dostali nagrody uczestnictwa. Specjalnym poczęstunkiem Święta byl rogal Marcjanski. Stoisko stanęło w godzinach od 10 do 15.
Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.