Gra wielkoformatowa “Chocim 1621” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej

W 2021 roku  Fundacja Wolność i Demokracja wraz z Fundacją Armenian Foundation zrealizowała projekt pn. “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”. Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”. Projekt zakładał realizację szeregu działań [...]
Czytaj więcej

Uczniowie ze Strzelczysk wzięli udział w lekcji żywej historii o bitwie chocimskiej

Uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Podstawowej I – II Stopnia w Strzelczyskach  20 grudnia uczestniczyli w on-line lekcji  z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej Na początku spotkania przybliżone zostały ogólne informacje o Rzeczpospolitej Szlacheckiej – sposobie sprawowania władzy, geografii kraju, królach oraz relacjach [...]
Czytaj więcej

Lekcja żywej historii z okazji obchodów 400-lecia bitwy chocimskiej odbyła się w Jaworowie

Młodzież z Polonijnego Uniwersytetu m. Jaworowa 4 grudnia uczestniczyła w lekcji online z okazji obchodów 400-lecia bitwy chocimskiej.  Na początku spotkania przybliżono uczestnikom, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać systemu sprawowania władzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak zorganizowane było państwo polskie w XVII wieku. Pokrótce [...]
Czytaj więcej

Uczniowie z Hagi i Berdiańska wzięli udział w lekcji żywej historii o bitwie chocimskiej

Uczniowie ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze oraz PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku 4 grudnia uczestniczyli w on-line lekcji  z okazji obchodów 400-lecia bitwy chocimskiej. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia sytuacji w Europie w wieku XVII (jako że uczestnicy pochodzili zarówno ze wschodu, jak i zachodu Europy) oraz różnic [...]
Czytaj więcej

Młodzież z KOC w Stryju uczestniczyła w lekcji online „U boku Chodkiewicza”

Młodzież z Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju 25 listopada uczestniczyła w lekcji online z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej. Podczas wstępnej części spotkania prowadzący opowiedział uczestnikom o tym, jak wyglądało życie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jaki ustrój polityczny obowiązywał w [...]
Czytaj więcej

Uczniowie z Kowla wzięli udział w lekcji żywej historii z okazji obchodów 400-lecia wiktorii chocimskiej

Uczniowie z Liceum nr 10 w Kowlu 18 listopada uczestniczyli w lekcji online „U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej. Na początku przedstawiona została I Rzeczpospolita jako kraj posiadający unikatowy w skali ówczesnej Europy i świata sposób sprawowania władzy. Omówiono sytuację wewnętrzną państwa, a [...]
Czytaj więcej

Dzieci z Tarnopola wzięły udział w lekcji żywej historii on-line z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej

Dzieci ze szkoły języka polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu 12 listopada uczestniczyły w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia uczestnikom, na czym polegał fenomen Rzeczpospolitej [...]
Czytaj więcej

Lekcja “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej odbyła się we Lwowie

Uczniowie Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie  12 listopada uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat tego, w jaki sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów odróżniała się od innych państw Europy na początku XVII [...]
Czytaj więcej

Lekcje “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia wiktorii chocimskiej w Czerwonogradzie

Uczniowie z polskiej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Czerwonogradzie 26 października uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej Spotkanie rozpoczęło się od omówienia sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Rzeczpospolitej na przełomie XVI i XVII [...]
Czytaj więcej

Młodzież z Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia” w Winnicy na lekcji o bitwie pod Chocimiem

Młodzież z Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia” w Winnicy 2 listopada uczestniczyła w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej W pierwszej części spotkania scharakteryzowano Rzeczpospolitą szlachecką na tle innych krajów Europy na początku XVII wieku oraz skupiono się na [...]
Czytaj więcej
Skip to content