Uczniowie ze Strzelczysk wzięli udział w lekcji żywej historii o bitwie chocimskiej

Uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Podstawowej I – II Stopnia w Strzelczyskach  20 grudnia uczestniczyli w on-line lekcji  z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej

Na początku spotkania przybliżone zostały ogólne informacje o Rzeczpospolitej Szlacheckiej – sposobie sprawowania władzy, geografii kraju, królach oraz relacjach z sąsiadami.
Skupiono się na relacjach z Imperium Osmańskim, dla zobrazowania pogarszających się stosunków oraz ich przyczyn. Przedstawiona została historia przygotowań do starcia pod Chocimiem, z uwzględnieniem do Mołdawii w roku 1620 oraz prób wzmocnienia armii. Scharakteryzowane zostały poszczególne formacje wchodzące w skład armii Rzeczpospolitej a także wojsk osmańskich. Omówione zostało pole bitwy oraz przygotowania do obrony. Przedstawiono pokrótce biogramy najważniejszych postaci biorących udział w bitwie. Na koniec zwrócono uwagę na wagę dyplomacji i wielki sukces, jakim było zakończenie bitwy bez zdecydowanego zwycięstwa militarnego żadnej ze stron. W lekcji wzięło udział 20 uczniów.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.