Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

18 grudnia 2021 roku w Kijowie odbyły się obrady Nadzwyczajnego Sejmiku Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Mimo przedświątecznego okresu bożonarodzeniowego ze zgłoszonych 213 delegatów przybyło 211 z 17 obwodów Ukrainy, w których funkcjonują organizacje członkowskie FOPnU. Organizatorzy zapewnili spełnienie wszystkich zasad i ograniczeń obowiązujących w związku z pandemią COVID-19.

Obrady swą obecnością zaszczycił Jacek Gocłowski, radca konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie.

Zjazd dokonał przede wszystkim wyboru nowego prezesa FOPnU. Związane to było ze śmiercią prezes Emilii Chmielowej, która 29 lat pełniła tę funkcję.

Nowym prezesem FOPnU w wyborach tajnych została wybrana Elżbieta Korowiecka, zdobywając 204 głosy. Osoba kompetentna i życzliwa. Od 20 lat związana z pracą organizacyjną Federacji. Znana i szanowana we wszystkich praktycznie organizacjach członkowskich FOPnU.

Gratulujemy Pani Prezes  i życzymy owocnej pracy na rzecz środowiska polskiego na Ukrainie.

Ponadto, jednogłośnie zaakceptowano:

– decyzję w sprawie powrotu siedziby Federacji z adresu we Lwowie na adres w Kijowie i związaną z tym zmianę zapisu w Statucie;

– decyzję o poprawieniu w Statucie błędu dotyczącego trybu wyboru Zarządu.

Obrady minęły w miłej i serdecznej atmosferze, świadczącej o jednolitości, solidarności i wzajemnym zrozumieniu delegatów.

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 30-lecia Federacji w najbliższym czasie wspólnie będą opracowane programy i miejsca obchodów uroczystości.

Na zakończenie obrad konsul Jacek Gocłowski podziękował licznie zebranym delegatom za atmosferę obrad oraz życzył zdrowia, spokoju i radości z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz nowych osiągnięć w dalszej działalności Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, szanowanej w kraju zamieszkania, w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na świecie.

 

Przewodnicząca obrad Nadzwyczajnego Sejmiku

Wiceprezes  FOPnU

Teresa Dutkiewicz