Publikacja “Henryk Sienkiewicz – znany i nieznany

Prezentujemy efekt pracy Fundacji oraz Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w ramach realizacji projektu “Tu jest Polska – wystawy, publikacje, prelekcje naukowe.” “Henryk Sienkiewicz – znany i nieznany” to książka mająca na celu przybliżenie czytelnikom postaci naszego sławnego pisarza. W niniejszej publikacji, prócz artykułów analizujących twórczość Henryka Sienkiewicza, zamieszczamy także materiały o charakterze dydaktycznym w postaci scenariuszy lekcji, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli języka i literatury polskiej, historii, języka łacińskiego, a nawet religii. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w nauczaniu tych przedmiotów powieści polskiego noblisty mają jedynie charakter pomocniczy i w żadnym wypadku nie zastępują podręczników szkolnych. Mogą natomiast uczynić lekcje bardziej ciekawe poznawczo, a także przyczynić się do rozbudzenia zainteresowania przeszłością i dziedzictwem historycznym Ojczyzny.

Publikację można pobrać klikając w link