Uczniowie ze Strzelczysk wzięli udział w lekcji żywej historii o bitwie chocimskiej

Uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Podstawowej I – II Stopnia w Strzelczyskach  20 grudnia uczestniczyli w on-line lekcji  z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej Na początku spotkania przybliżone zostały ogólne informacje o Rzeczpospolitej Szlacheckiej – sposobie sprawowania władzy, geografii kraju, królach oraz relacjach [...]
Czytaj więcej

Lekcja żywej historii z okazji obchodów 400-lecia bitwy chocimskiej odbyła się w Jaworowie

Młodzież z Polonijnego Uniwersytetu m. Jaworowa 4 grudnia uczestniczyła w lekcji online z okazji obchodów 400-lecia bitwy chocimskiej.  Na początku spotkania przybliżono uczestnikom, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać systemu sprawowania władzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak zorganizowane było państwo polskie w XVII wieku. Pokrótce [...]
Czytaj więcej

Uczniowie z Hagi i Berdiańska wzięli udział w lekcji żywej historii o bitwie chocimskiej

Uczniowie ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze oraz PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku 4 grudnia uczestniczyli w on-line lekcji  z okazji obchodów 400-lecia bitwy chocimskiej. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia sytuacji w Europie w wieku XVII (jako że uczestnicy pochodzili zarówno ze wschodu, jak i zachodu Europy) oraz różnic [...]
Czytaj więcej

Scenariusze 17 lekcji powstałe w ramach projektu „Nauczyciel Plus 2021”

W ramach dzielenia się doświadczeniem i wiedzą przekazujemy do wykorzystania 17 scenariuszy lekcji wraz z materiałami wspomagającymi, które z pewnością pomogą urozmaicić i uatrakcyjnić zajęcia z uczniami w szkołach polonijnych. Zamieszczone poniżej scenariusze lekcji zostały zgromadzone przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach realizacji [...]
Czytaj więcej

Młodzież z KOC w Stryju uczestniczyła w on-line lekcji „U BOKU CHODKIEWICZA”

Młodzież z Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju  25 listopada uczestniczyła w on-line lekcji  z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej Podczas wstępnej części spotkania prowadzący opowiedział uczestnikom o tym, jak wyglądało życie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jaki ustrój polityczny obowiązywał w [...]
Czytaj więcej

Polscy wizjonerzy: Norwid, Wyszyński, Lem. Między futurologią a wolnością człowieka

Poniżej prezentujemy teczkę edukacyjną  poświęconą Cyprianowi Kamilowi  Norwidowi,  Stanisławowi Lemowi i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie „Wizjonerzy. Między futurologią a wolnością człowieka”. Projekt obejmuje trzy komponenty: spoty poświęcone wizjonerom, tzw. teczkę edukacyjną [...]
Czytaj więcej

Uczniowie z Kowla wzięli udział w lekcji żywej historii z okazji obchodów 400-lecia wiktorii chocimskiej

Uczniowie z liceum nr 10 w Kowlu 18 listopada uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej Na początku spotkania przedstawiona została I Rzeczpospolita jako kraj, posiadający unikatowy w skali ówczesnej Europy i świata sposób sprawowania władzy. Omówiono sytuację [...]
Czytaj więcej

Dzieci z Tarnopola wzięły udział w lekcji żywej historii on-line z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej

Dzieci ze szkoły języka polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu 12 listopada uczestniczyły w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia uczestnikom, na czym polegał fenomen Rzeczpospolitej [...]
Czytaj więcej

Lekcja “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej odbyła się we Lwowie

Uczniowie Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie  12 listopada uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat tego, w jaki sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów odróżniała się od innych państw Europy na początku XVII [...]
Czytaj więcej

Lekcje “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia wiktorii chocimskiej w Czerwonogradzie

Uczniowie z polskiej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Czerwonogradzie 26 października uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej Spotkanie rozpoczęło się od omówienia sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Rzeczpospolitej na przełomie XVI i XVII [...]
Czytaj więcej