Film „Major Mieczysław Słowikowski »Rygor«. Agencja Afryka” dostępny na YouTube

Dokument „Major Mieczysław Słowikowski »Rygor«. Agencja Afryka” to film edukacyjny mający za zadanie poszerzyć wiedzę odbiorców na temat mało znanego epizodu z czasów II wojny światowej.

Kierujący dobrze zorganizowaną siatką wywiadowczą mjr Mieczysław Słowikowski przyczynił się do zakończonej sukcesem operacji lądowania aliantów w Afryce Północnej, o kryptonimie Torch (Pochodnia), w której brało udział 105 tys. żołnierzy amerykańskich i brytyjskich. Był to pierwszy tak spektakularny sukces aliantów w II wojnie światowej.

Obraz powstał w oparciu o unikalne filmowe materiały archiwalne, pozyskane z archiwów zagranicznych, głównie amerykańskich, które poddano odpowiedniej artystycznej obróbce. Wykorzystano w nim także ujęcia powstałe na terenie Maroka oraz materiały telewizji marokańskiej. Do montażu użyto profesjonalnego sprzętu, posiłkując się licencjonowanym programem Final Cut Pro.

Scenariusz został oparty na wspomnieniach mjr. Słowikowskiego oraz wypowiedziach historyków, przy merytorycznym udziale Ambasady RP w Maroku. Film zrealizował zawodowy reżyser.

Narratorami są historycy specjalizujący się w historii II wojny światowej. Fragmenty wspomnień bohatera zostały nagrane przez zawodowego aktora.

Film stanowi rodzaj upamiętnienia Mieczysława Słowikowskiego, którego postać ze względów politycznych została zapomniana. Uzupełnia on inną formę utrwalenia pamięci o polskim oficerze i jego wkładzie w zwycięstwo aliantów podczas II wojny światowej – wielkoformatowy mural, jaki został stworzony w marokańskiej Kenitrze.

Dokument „Major Mieczysław Słowikowski »Rygor«. Agencja Afryka” można obejrzeć na kanale YouTube Fundacji Wolność i Demokracja.

Film „Major Mieczysław Słowikowski »Rygor«. Agencja Afryka” powstał w ramach realizacji projektu „Tu jest Polska – pielęgnowanie pamięci, popularyzowanie wiedzy” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

The publication expresses only the views of the authors and cannot be equated with the official position of the Chancellery of the Prime Minister. „Tu jest Polska – pielęgnowanie pamięci, popularyzowanie wiedzy”. 

Film „Major Mieczysław Słowikowski »Rygor«. Agencja Afryka” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Fundacji Wolność i Demokracja. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2023 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

The publication expresses only the views of the authors and cannot be equated with the official position of the Chancellery of the Prime Minister.