Warsztaty wdrażające do pracy na platformie edukacyjnej moodle

7 listopada odbyły się kolejne warsztaty wdrożeniowe on-line dla nauczycieli polonijnychdotyczące pracy na platformie moodle w ramach I modułu projektu  Szkoła Dobrej Jakości.

Dziś odbyło się szkolenie dla w tramach I modułu dla grupy początkującej, w szkoleniach brali udział nauczycilele z Ukrainy,  Wielkiej Brytanii.  Na dzisiejszych zajęciach kadra pedagogiczna szkół budowała nowe kursy pracując na włąsnych platformach szkolnych,  opracowując materiały  z repozytorium dla nauczycieli, które powstaje w ramach realizacji projektu.

 

Projekt Szkoła Dobrej Jakości finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.