Zapraszamy do udziłu w VII edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023!

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, jak również rozwijanie zainteresowań, kształtowanie i umacnianie świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą. W Olimpiadzie może wziąć każdy uczeń polskiego pochodzenia uczący się poza granicami Polski, niezależnie od rodzaju placówki oświatowej.

W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 2000 uczestników z Ukrainy, Białorusi, Litwy,  Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji i Grecji, Wielkiej Brytanii,.

W VII edycji Olimpiady dla dzieci szkół podstawowych w wieku 10-13 lat w ramach Olimpiady przewidziany jest Konkurs Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą

Do I etapu VII. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023 zgłaszać się mogą uczniowie urodzeni w roku 2008 lub wcześniej.

Do Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą mogą zgłąszać się uczniowie urodzeni w latach 2009-2012.

Egzaminy I etapu VII edycji Olimpiady odbędą się on-line na platformie egzaminacyjnej https://olimpiadahistoriipolski.pl/, w dniu 27 listopada 2022 r. 

Egzaminy dla  I etapu VII edycji Olimpiady i  Konkursu Historii Polski dla Juniorów odbędą się w tym samym dniu, ale w różnych godzinach.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodzież i dzieci oraz placówki na całym świecie. 

Zapisy do I etapu VII. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023 trwają do 15 listopada 2022

Rejestracji uczniów na platformie dokonuje SZkolna Komisja EGzaminacyjna.

Więcej informacji na temat Olimpiady  https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/. Zgłoszenia będą przyjmowane przez szkolne komisje egzaminacyjne, lista placówek zostanie już wkrótce udostępniona na stronie internetowej. Zapraszamy do kontaktu placówki, które chciałyby podjąć się koordynacji Olimpiady na swoim terenie poprzez stworzenie szkolnej komisji egzaminacyjnej – odpowiedzialnej za komunikację pomiędzy organizatorami, a uczestnikami poszczególnych etapów.  Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres [email protected].

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA :

UCZEŃ zgłasza chęć udziału do ⇒ NAUCZYCIELA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

PLACÓWKA OŚWIATOWA zgłasza listę uczniów do ⇒ SZKOLNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ właściwej dla danego terenu.

SZKOLNA KOMISJA EGZAMINACYJNA dokonuje rejestracji na platformie egzaminacyjnej i przekazuje uczestnikom kod dostępu na egzamin.

UDZIAŁ W EGZAMINIE BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!!

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe oraz nagrody rzeczowe.

Materiały do pobrania:

 

Konkurs Historii Polski dla JUNIORÓW dla Polonii i Polakó za granicą