Warsztaty wdrażające do pracy z platformą moodle w ramach I modułu projektu Szkoła dobrej jakości

3 listopada odbyły się kolejne warsztaty wdrożeniowe on-line dla nauczycieli polonijnychdotyczące pracy na platformie moodle w ramach I modułu projektu  Szkoła Dobrej Jakości.

Na dzisiejszych zajęciach kadra pedagogiczna szkół budowała nowe kursy pracując na platformie szkoleniowej,  opracowując materiały  z repozytorium dla nauczycieli, które powstaje w ramach realizacji projektu. Kolejne zajęcia już będą odbywać  się na własnych platformach szkół.

Fundacja Wolność i Demokracja zbyduje 28 platform dla szkół biorących udział w I module projektu. 

Dziś w szkoleniach brali udział nauczycilele z Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec.

Projekt Szkoła Dobrej Jakości finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.