Odbyła się kolejna lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z uczestnictwem szkół z Włoch i Francji

W dniu 08.11.2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa Niepodległość” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.  W lekcji uczestniczyli uczniowie z szkół z Rzymu i Strasburga. W zajęciach uczestniczyło 17 uczniów, którzy połączyły się zdalnie z własnych domów za pośrednictwem Zoom.

Lekcja poświęcona była wpływowi Łukasiewicza i jego następców na rozwój ziem polskich (a zwłaszcza Galicji) w XIX wieku. Aby temat był lepiej przyswojony przez młodych odbiorców odwoływaliśmy się do naturalnych i oczywistych potrzeb każdego człowieka – światła i ciepła. Korzystając z metody burzy mózgów prowadziliśmy rozmowę z uczestnikami na temat tego, z jakimi problemami mierzył się człowiek pierwotny przed opanowaniem umiejętności podtrzymywania i krzesania ognia. Omówione zostały następnie kroki milowe w dziejach ludzkich wynalazków oświetleniowych. Kolejna burza mózgów poświęcona była wadom świec. Dzięki temu uczestnicy lepiej zrozumieli ludzką potrzebę tworzenia nowych konstrukcji oświetleniowych w kontekście XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej.

W tym miejscu rozpoczęła się opowieść o Ignacym Łukasiewiczu. W przybliżeniu jego życiorysu posłużyła nam autorska mapa Google, na której oznaczone są miejsca związane z jego życiorysem (na terenie współczesnej Polski i Ukrainy). Korzystając z narzędzia rysowania w programie ZOOM zilustrowane zostały najważniejsze zalety Łukasiewiczowej lampy naftowej. Przedstawione były kolejne etapy rozwoju galicyjskiego przemysłu naftowego (od łebaków, przez kopaczy, trójnogi i wiertnice kanadyjskie). Sporo miejsca zostało przeznaczone także na przybliżenie filantropijnej działalności Łukasiewicza. Uczestnicy zapoznani zostali także z przygotowanymi przez Fundację infografikami naftowymi.