Dzieci z Tarnopola wzięły udział w lekcji żywej historii on-line z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej

Dzieci ze szkoły języka polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu 12 listopada uczestniczyły w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej

Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia uczestnikom, na czym polegał fenomen Rzeczpospolitej szlacheckiej, jako kraju federacyjnego, mającego zarówno cechy monarchii, jak i republiki. Omówiono burzliwe relacje z sąsiadami u progu XVII wieku. Uczestnicy poznali najważniejsze informacje na temat Imperium Osmańskiego, krajów od niego zależnych, a także typów osmańskich wojsk.
Opowieść o wojnie polsko – tureckiej rozpoczęła historia kampanii 1620 roku oraz scharakteryzowanie poszczególnych formacji wchodzących w skład armii koronnej i litewskiej. Na prośbę uczestników dużo czasu poświęcono na omówienie taktyki, szkolenia i wyposażenia husarii. Omówiono także przygotowania samego miejsca bitwy – budowę fortyfikacji, organizację aprowizacji i rozmieszczenia oddziałów.
Uczestnicy poznali przebieg działań zbrojnych pod Chocimiem, poznali sylwetki dowódców obydwu stron oraz najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce podczas bitwy. Na koniec omówiono jak przebiegały negocjacje pokojowe, jakie ustalenia znalazły się w traktacie kończącym wojnę oraz jakie osoby były jego twórcami. Na zakończenie uczestnicy poznali dalsze losy sułtana Osmana II i państwa tureckiego. W lekcji wzięło udział 25 uczniów. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.