Lekcja “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej odbyła się we Lwowie

Uczniowie Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie  12 listopada uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat tego, w jaki sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów odróżniała się od innych państw Europy na początku XVII wieku. Dokładnie scharakteryzowany został sposób sprawowania władzy w naszym kraju. Następnie omówiono relacje z sąsiadami, szczególnie z Imperium Osmańskim oraz czynniki, które doprowadziły do rozpoczęcia się w 1620 roku otwartej wojny. Rozpoczynając opowieść o zbrojnych zmaganiach, omówione zostały poszczególne typy wojsk, jakimi dysponowała Rzeczpospolita a także nasz przeciwnik. Przedstawione zostały przygotowania do bitwy, wraz z odpowiednim doborem miejsca starcia i jego przystosowaniem do obrony.  Wreszcie omówiono poszczególne wydarzenia, jakie miały miejsce w czasie obrony Chocimia. Na koniec przedstawiono działania dyplomatów, które doprowadziły do zakończenia bitwy, mimo braku militarnego rozstrzygnięcia, a także głównie postanowienia zawartego pokoju. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.