W Koziatyniu uczczono 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

13.11.2021 starsi uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Koziatyniu spotkali się, by uczcić Święto Niepodległości Polski. Na wstępie obejrzeli prezentację multimedialną i wysłuchali opowiadania nauczycielki ORPEG p. Bożeny Dąbrowskiej na temat “Drogi Polski do wolności”. Wszyscy wspólnie odśpiewali Hymn Narodowy Polski, wysłuchali recytacji wierszy poetów polskich w wykonaniu kolegów.
Dalej była nauka śpiewania pieśni patriotycznych oraz Turniej Wiedzy o Polsce. Było ciekawie, wesoło, uczniowie wykazali się dużą wiedzą o historii i kulturze Polski.
Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.