Lekcja żywej historii z okazji obchodów 400-lecia bitwy chocimskiej odbyła się w Jaworowie

Młodzież z Polonijnego Uniwersytetu m. Jaworowa 4 grudnia uczestniczyła w lekcji online z okazji obchodów 400-lecia bitwy chocimskiej. 

Na początku spotkania przybliżono uczestnikom, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać systemu sprawowania władzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak zorganizowane było państwo polskie w XVII wieku. Pokrótce omówiono epokę królów elekcyjnych i dynastię Wazów. Przedstawiono stosunki z sąsiadami owego czasu i poszczególne wojny. Skupiono się na stosunkach z Turcją oraz powodach nagłego pogorszenia wzajemnych relacji. Wspomniano o działalności Tatarów i Kozaków, a także o tragicznych wydarzeniach związanych z bitwą pod Cecorą w 1620 roku. W kontekście przygotowań do obrony scharakteryzowano poszczególne formacje, które wchodziły w skład armii Rzeczpospolitej – jednostki jazdy, piechoty, a także wspierające nas wojska zaporoskie. Omówiono również wojska naszego przeciwnika. Następnym punktem była opowieść o przygotowaniach do bitwy, pracach przy fortyfikowaniu obozu oraz planach pokonania armii tureckiej. Wreszcie omówiono wydarzenia samej bitwy – szturmy, ostrzał artyleryjski, nocne wycieczki kozaków, a także działania dyplomatów. Korzystając z pozostałego czasu, na końcu spotkania przekazano uczestnikom kilka ciekawostek i anegdot z I połowy XVII wieku. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  „Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400-lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021″.