Młodzież z KOC w Stryju uczestniczyła w lekcji online „U boku Chodkiewicza”

Młodzież z Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju 25 listopada uczestniczyła w lekcji online z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej.

Podczas wstępnej części spotkania prowadzący opowiedział uczestnikom o tym, jak wyglądało życie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jaki ustrój polityczny obowiązywał w państwie, przybliżono także postać króla Zygmunta III Wazy.  Przedstawiono pokrótce stosunki z sąsiadami, szczególnie skupiając się na relacjach z Imperium Osmańskim. W tym kontekście omówiono działalność Kozaków i Tatarów, która finalnie doprowadziła do wybuchu wojny. Wspomniano o działaniach zbrojnych w roku 1620 i o bitwie pod Cecorą. Kompleksowo omówiono formacje wojskowe (jazdy i piechoty) wchodzące zarówno w skład armii koronnej i litewskiej, wojska zaporoskiego, a także Imperium Osmańskiego i państw zależnych od Turcji. Omówiono pole bitwy i plany obrony, jakie rozważał hetman Jan Karol Chodkiewicz i jego doradcy.  Następnie przedstawiony został przebieg bitwy wraz z działaniami jazdy, piechoty, a także z dyplomacji, która ostatecznie doprowadza do zakończenia walk. W końcówce spotkania opowieść dotyczyła śladów bitwy w literaturze i sztuce (polskiej i światowej) oraz dalszych losów dowódców spod Chocimia. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  „Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400-lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.