Polscy wizjonerzy: Norwid, Wyszyński, Lem. Między futurologią a wolnością człowieka

Poniżej prezentujemy teczkę edukacyjną poświęconą Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, Stanisławowi Lemowi i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie „Wizjonerzy. Między futurologią a wolnością człowieka”.

Projekt obejmuje trzy komponenty: spoty poświęcone wizjonerom, tzw. teczkę edukacyjną umieszczoną na stronie https://wizjonerzy.wid.org.pl/  oraz filmiki – interpretacje krótkich cytatów zaczerpniętych z twórczości Norwida, Lema i Wyszyńskiego w wykonaniu osób znanych w swoich środowiskach, pełniących honorowe funkcje Ambasadorów Projektu.

Projekt ma za zadanie upowszechnienie wiedzy o trzech wybitnych Polakach i ich dorobku w sześciu językach: angielskim, włoskim, hiszpańskim, ukraińskim, islandzkim, litewskim

Link do teczek edukacyjnych:

https://wizjonerzy.wid.org.pl/ . Strona jest dwujęzyczna w wersji polskiej i angielskiej.

Spoty można znaleźć pod linkiem w zakładce spoty  https://wizjonerzy.wid.org.pl/spoty/.

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP