Polscy wizjonerzy: Norwid, Wyszyński, Lem. Między futurologią a wolnością człowieka

Wizjonerzy. Między futurologią a wolnością człowieka

Rok 2021 upłynął pod patronatem Cypriana Kamila Norwida, kard. Stefana Wyszyńskiego i Stanisława Lema. Choć postaci tych nie trzeba popularyzować – dzięki ich dorobkowi są znani i w Polsce, i na świecie – Fundacja zapragnęła pokazać ich z nieoczywistej strony. Projekt „Wizjonerzy. Między futurologią a wolnością człowieka” miał  na celu skupienie się na aspekcie wizjonerskim w działalności każdej z tych osób. Urodzeni w różnych epokach – Norwid 1821, Wyszyński 1901, Lem 1921 – mieli wiele wspólnego, jeśli chodzi o postawę wobec dominującej kultury, a mianowicie skłonność do przekraczania obowiązujących schematów. Pozornie odrębni, w istocie udzielali – każdy w swojej dziedzinie – podobnej odpowiedzi we wskazywaniu zagrożeń wynikających z zaniechania rozwoju etycznego człowieka, zniekształceniu pojęcia wewnętrznej wolności, wyrażającej się w krytycznym myśleniu, z jednoczesnym demonizowaniem cybertechnologii, sztucznej inteligencji itp. W ramach projektu zostały przygotowane spoty na temat Norwida, Wyszyńskiego i Lema w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, ukraińskim i litewskim, teczka edukacyjna oraz filmiki zawierające interpretacje cytatów zaczerpniętych z twórczości tych trzech postaci dokonane przez osoby pełniące funkcje ambasadorów projektu, dostępne online na stronie wizjonerzy.wid.org.pl.

Poniżej prezentujemy teczkę edukacyjną poświęconą Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, Stanisławowi Lemowi i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie „Wizjonerzy. Między futurologią a wolnością człowieka”.

Projekt obejmuje trzy komponenty: spoty poświęcone wizjonerom, tzw. teczkę edukacyjną umieszczoną na stronie https://wizjonerzy.wid.org.pl/  oraz filmiki – interpretacje krótkich cytatów zaczerpniętych z twórczości Norwida, Lema i Wyszyńskiego w wykonaniu osób znanych w swoich środowiskach, pełniących honorowe funkcje Ambasadorów Projektu.

Projekt ma za zadanie upowszechnienie wiedzy o trzech wybitnych Polakach i ich dorobku w sześciu językach: angielskim, włoskim, hiszpańskim, ukraińskim, islandzkim, litewskim

Link do teczek edukacyjnych:

https://wizjonerzy.wid.org.pl/ . Strona jest dwujęzyczna w wersji polskiej i angielskiej.

Spoty można znaleźć pod linkiem w zakładce spoty  https://wizjonerzy.wid.org.pl/spoty/.

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP