Już w niedzielę I etap VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022

Rusza  VI Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022  „W drodze do Niepodległości”. 

20 listopada 2021 zakończyliśmy rekrutację uczestników do I etapu VI Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022. 

Do udziału w Olimpiadzie  za pośrednictwem  30 szkolnych komisji egzaminacyjnych zgłosiło się 253 uczniów z 18 krajów Europy i Azji.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy Olimpiady, którzy spełnili warunki zawarte w Regulaminie Olimpiady, otrzymali  indywidualne klucze dostępu do platformy, a w dniach 21-25 listopada odbyły się testy próbne. UDZIAŁ W EGZAMINIE  MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!! 

Z uwagi na epidemię koronawirusa (SARS-CoV-2) egzaminy I etapu odbędą się on-line poprzez specjalnie stworzoną platformę egzaminacyjną  https://olimpiadahistoriipolski.pl/.

Uroczysta inauguracja VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”  rozpocznie się on-line 28 listopada w niedzielę o godzinie 12.45 czasu polskiego.

Rejestracja uczestników na zoomie rozpocznie się od 12.30 czasu polskiego.

Po krótkim powitaniu uczestników równo o 13.15 czasu polskiego uczniowie przystąpią do napisania testów on-line za pośrednictwem platformy.

Olimpiada odbywać się będzie za pośrednictwem platformy zoom i https://olimpiadahistoriipolski.pl/.

 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1800 uczestników z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.

 

 


JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA:

W Olimpiadzie może wziąć każdy uczeń polskiego pochodzenia uczący się poza granicami Polski, niezależnie od rodzaju placówki oświatowej.

UCZEŃ zgłasza chęć udziału do ⇒ NAUCZYCIELA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

PLACÓWKA OŚWIATOWA zgłasza listę uczniów do ⇒ SZKOLNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ właściwej dla danego terenu.

SZKOLNA KOMISJA EGZAMINACYJNA dokonuje rejestracji na platformie egzaminacyjnej i przekazuje uczestnikom kod dostępu do uczestnictwa w egzaminie.

UDZIAŁ W EGZAMINIE BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!! 


DOKUMENTY VI. Olimpiady Historii Polski 2021/2022

 

Zakres materiału Olimpiady Historii Polski 2021/2022

Regulamin VI Olimpiady Historii Polski_2021/2022

VI Olimpiada Historii Polski – HARMONOGRAM_2021/2022

 


Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą co najmniej indeksy: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu  przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem [email protected].


ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się on-line bądź w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje Szkolne.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach, w których znajdują się konsulaty RP i domy polskie lub on-line. Eliminacje są dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski lub on-line. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Do III etapu zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.


ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.