Młodzież z KOC w Stryju uczestniczyła w lekcji online „U boku Chodkiewicza”

Młodzież z Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju 25 listopada uczestniczyła w lekcji online z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej. Podczas wstępnej części spotkania prowadzący opowiedział uczestnikom o tym, jak wyglądało życie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jaki ustrój polityczny obowiązywał w [...]
Czytaj więcej

Polscy wizjonerzy: Norwid, Wyszyński, Lem. Między futurologią a wolnością człowieka

Poniżej prezentujemy teczkę edukacyjną poświęconą Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, Stanisławowi Lemowi i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie „Wizjonerzy. Między futurologią a wolnością człowieka”. Projekt obejmuje trzy komponenty: spoty poświęcone wizjonerom, tzw. teczkę edukacyjną [...]
Czytaj więcej
Skip to content