Młodzież z Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia” w Winnicy na lekcji o bitwie pod Chocimiem

Młodzież z Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia” w Winnicy 2 listopada uczestniczyła w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej

W pierwszej części spotkania scharakteryzowano Rzeczpospolitą szlachecką na tle innych krajów Europy na początku XVII wieku oraz skupiono się na stosunkach międzynarodowych. Poruszono problem relacji polsko – tureckich. Omawianie wojny polsko – tureckiej rozpoczęło się od opisu kampanii roku 1620 wraz z bitwą pod Cecorą. Przy okazji opowieści o przygotowaniach do obrony kraju uczestnicy poznali formacje wchodzące w skład armii Rzeczpospolitej. Omówiono także siły przeciwnika, a także statystyki liczebności obydwu stron konfliktu. Uczestnicy poznali przebieg kolejnych działań w czasie bitwy pod Chocimiem, dowiedzieli się, jakie plany posiadało tureckie dowództwo, by zdobyć polskie fortyfikacje, a także jakimi sposobami wojska Rzeczpospolitej radziły sobie z kolejnymi szturmami sił przeciwnika. Na koniec omówiono postanowienia rozejmu kończącego bitwę, a także proces negocjacji, jaki doprowadził do zakończenia walk pod Chocimiem.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.