Lekcje “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia wiktorii chocimskiej w Czerwonogradzie

Uczniowie z polskiej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Czerwonogradzie 26 października uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Rzeczpospolitej na przełomie XVI i XVII wieku. Pokrótce omówiono toczone przez nasz kraj wojny, szczególną uwagę kładąc na konflikt z Turcją i wydarzenia 1620 roku. Następnie omówiona została sytuacja w Rzeczpospolitej na początku roku 1621 i plany Imperium Osmańskiego na zajęcie Podola. Omówiono siły, jakimi dysponowała Rzeczpospolita i Turcja, jednocześnie skupiając się na uzbrojeniu, jakie było dostępne dla jazdy i piechoty w tej epoce. Przedstawiona została polska koncepcja obrony oraz działania armii osmańskiej, mające na celu zdobycie warownego obozu pod Chocimiem. Przybliżono zebranym, w jaki sposób doszło do zakończenia bitwy, kto się do tego przyczynił i jakie postanowienia niósł za sobą zawarty rozejm. W lekcji uczestniczyło 28 uczniów.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.