Gra wielkoformatowa “Chocim 1621” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej

W 2021 roku  Fundacja Wolność i Demokracja wraz z Fundacją Armenian Foundation zrealizowała projekt pn. “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.
Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.
Projekt zakładał realizację szeregu działań mających na celu budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne na Ukrainie, Litwie, Łotwie poprzez upowszechnienie wiedzy o wiktorii chocimskiej z 1621 roku w jej 400. rocznicę. W bitwie tej wojska Rzeczpospolitej pokonały przeważające siły Imperium Osmańskiego i zagwarantowały sobie pokój na blisko 50 lat. Siły Rzeczpospolitej składały się z przedstawicieli wielu narodów – Polaków, Litwinów czy przodków współczesnych Ukraińców (Kozaków zaporoskich). Wydarzenie to jest niezwykle jasnym elementem naszej wspólnej historii. Zwycięstwo to odbiło się szerokim echem w Europie – łącznie z ustanowieniem święta przez ówczesnego papieża oraz chorwackim poematem narodowym “Osman”.
Po stronie naszej Fundacji spoczywało stworzenie gry wielkoformatowej “Chocim1621” oraz przygotowanie filmu instruktażowego umożliwiającego przeprowadzenie rozgrywek w tę grę wielkoformatową.

Wielkoformatowa gra planszowa to nowoczesne narzędzie edukacji historycznej, polonistycznej i patriotycznej. Gra poświęcona jest kampanii chocimskiej z 1621 roku. Przedstawia zmagania militarne i dyplomatyczne oraz prezentuje wyzwania logistyczne przed, którymi stali dowódcy obu stron 400 lat temu (żywność, proch, choroby itd.). W grze pojawiają się prawdziwi dowódcy (np. hetman Chodkiewicz, regimentarz Lubomirski, hetman Sahajdaczny, sułtan Osman II itd.), formacje wojskowe trwale wpisane w tradycję I Rzeczpospolitej (husaria, hajducy, lisowczycy) oraz historyczne miejsca (zamek chocimski, miasteczko Braha, Żwaniec, Kamieniec Podolski) i wydarzenia (np. zwołanie pospolitego ruszenia). Projekt fabuły i mechaniki gry bazuje na kwerendzie naukowej i źródłowej wykonanej na potrzeby zadania. Na jej podstawie przygotowane zostały zasady gry, które możliwie najwierniej (ale przy zachowaniu właściwego stopnia złożoności zasad) symulować będą realia i przebieg kampanii chocimskiej.
Gra zawiera makietę 3D twierdzy chocimskiej i polskiego obozu. Makieta została zaprojektowana (w oparciu o źródła ikonograficzne, kartograficzne i pisane), a następnie wykonana na bazie m.in. styroduru i drewna. Makietę wykonał doświadczony artysta-modelarz. Do gry zostały stworzone autorskie ilustracje – przedstawiające m.in. oddziały wojskowe obu stron. Gra wykorzystuje bezpieczne modele armat działających na zasadach energii kinetycznej. Dzięki słabej sprężynie możliwe będzie wystrzeliwanie w stronę murów twierdzy małych drewnianych kul. Miejsca trafień będą zaznaczane a w przypadku powtórzenia trafienia odpowiednia część murów będzie demontowana. Aby wykorzystać ten bardzo emocjonujący i widowiskowy komponent potrzebna jest przestrzeń, która ma wpływ na ostateczny rozmiar mapy.
Plansza do gry posiada wymiary 6×5 metrów!!!
Ideą gry wielkoformatowej jest możliwość zaangażowania naraz dużej liczby uczestników, w tym wypadku aż 12 graczy. Aby umożliwić wygodną zabawę gracze muszą mieć przestrzeń na przemieszczanie swoich jednostek i
umieszczanie innych elementów, np. żetonów. Bitwa pod Chocimiem była olbrzymim starciem toczącym się na sporym obszarze – chcąc oddać najważniejsze elementy krajobrazu przy zachowanej skali musieliśmy opracować planszę w odpowiednio dużym formacie.

Przygotowaliśmy również film instruktażowy o grze wielkoformatowej – zapraszamy do oglądania 🙂

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021