Uczniowie z Hagi i Berdiańska wzięli udział w lekcji żywej historii o bitwie chocimskiej

Uczniowie ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze oraz PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku 4 grudnia uczestniczyli w on-line lekcji  z okazji obchodów 400-lecia bitwy chocimskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia sytuacji w Europie w wieku XVII (jako że uczestnicy pochodzili zarówno ze wschodu, jak i zachodu Europy) oraz różnic między Rzeczypospolitą a pozostałymi krajami. Scharakteryzowany został sposób sprawowania władzy, łączący zarówno elementy monarchii, jak i republiki. Następnie przedstawiono ówczesne relacje Polski z sąsiadami. W tym kontekście przedstawiono historię pogarszających się (z powodu działalności Kozaków i Tatarów) stosunków z Imperium Osmańskim. Przedstawiono charakterystykę naszego przeciwnika, a także jego armii. Przedstawiono armię Rzeczypospolitej i charakterystykę poszczególnych formacji piechoty i jazdy.  Omówiono wydarzenia na wojnie w roku 1620, a także przygotowania do bitwy w roku 1621.  Ostatecznie przedstawiono, jak wyglądały działania zbrojne pod samym Chocimiem, a także jak wyglądała praca dyplomacji, która ostatecznie doprowadziła do zakończenia bitwy. W spotkaniu wzięły udział dwie organizacje, część uczestników łączyła się z sali lekcyjnej, część z własnych komputerów. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  „Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400-lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021″.