W Kowlu uczczono 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

W Szkole Polskiej 19 listopada spotkali się członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej, uczniowie i rodzice, aby uczcić wspólnie kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez państwo polskie w listopadzie 1918 roku.

Prezes TKP w Kowlu Anatolij Herka wygłosił przemówienie, w którym przypomniał patriotyzm przodków i ich poświęcenie krwi dla wolności, a także słowa Jana Pawła II, że wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią walczyć swoją pracą, nauką i zaangażowaniem w sprawy społeczne oraz w rozwój swojego państwa w różnych obszarach.

Następnie obejrzano film przypominający najważniejsze wydarzenia od czasu trzech rozbiorów Polski przez Austrię, Prusy i Rosję  aż do roku 1918. Prowadzące akademię Anhelina Piweń i Sofia Samoniuk opowiedziały o polskich drogach do niepodległości, a członkowie Koła Muzycznego prowadzonego przez Swietłanę Wawrysz wykonali polskie pieśni patriotyczne i powstańcze. Pięknie zaśpiewały solo uczennice Szkoły Muzycznej w Kowlu Wika Jots-Chołodko i Nadzieja Fedosiuk z akompaniamentem Ludmiły Lymar. Na koniec występu  mocno wybrzmiała „Rota”.

Na scenie wystąpili jeszcze Ania Misiura, Tania Widnik, Irena Okseniuk, Natalia Okseniuk, Janek Misiura z tatą, Illia Sech, Sasza Zawalska, Jana Gasiuk i Wlad Piweń.

Po występach miał miejsce  poczęstunek dla wszystkich, podziękowania i rozmowy przy kawie i herbacie o wrażeniach z koncertu oraz planach na najbliższą przyszłość.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Wiesław Pisarski, nauczyciel języka polskiego skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej do Kowla