Obchody Dnia Niepodległości w Kulturalno-Oświatowym Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej

Obchody Dnia Niepodległości w Kulturalno-Oświatowym Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej. To wyjątkowe i niepowtarzalne święto każdy odchodzi z należnym szacunkiem i powagą.
W przygotowanie i uroczyste obchody zaangażowały się wszystkie uczniowie i nauczyciele. W ramach obchodów uczniowie przygotowali uroczystą akademię z recytacją wierszy patriotycznych i zorganizowanie konkursu pieśni patriotycznej. Najlepsi otrzymali nagrody i wyróżnienia. Specjalnym poczęstunkiem święta były rogale świętomarcińskie.
Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.
autor
Tatiana Sosun